Schmidt-Kupplung® jet krótkim w zabudowie, sztywnym na skręcania, wysokosprawnym sprzęgłem do zastosowań, w których występują duże, zmieniające się w czasie przesunięcia promieniowe. Dzięki modułowej budowie moment obrotowy i przesunięcie można doskonale dopasować do występujących potrzeb.
Bazując na opracowanej przez firmę Schmidt-Kupplung zasadzie działania, zrealizowany został cały szereg rozwiązań specyficznych dla konkretnych zastosowań, występujących np. w maszynach drukarskich i urządzeniach profilujących.
Brak sił przywracających
Dzięku kompensacji przesunięć unika się powstawania obciążeń łożysk.
Kompaktowa budowa
Konstrukcja sprzęgła oparta na trzech tarczach i dwóch płaszczyznach kierujących wymaga bardzo niewielkiej przestrzeni.
Wykonanie w całości z metalu
Odznacza się wysoką sztywnością na skręcanie i jet zaprojektowane na wysokosprawne przenoszenie dużych momentów obrotowych.
Budowa modułowa
Możliwość dowolnej kombinacji rodzajów osadzeń na wałach oraz średnic otworów piast.

Parametry techniczne:

  • Znamionowe momenty obrotowe: do 2 875 Nm
  • Maksymalne dopuszczalne przesunięcie promieniowe: do 115 mm
  • Średnica otworu: do 80 mm w zależności od rodzaju piasty.

Wsparcie dla produktów Schmidt-Kupplung

Skontaktuj się z nami