Bezluzowe, elastyczne sprzęgło do łączenia wałów

  • zakres przenoszonego momentu: 4 – 1250 Nm
  • łatwy montaż (specyfika konstrukcji)
  • tłumiące drgania
  • nie wymagające konserwacji
  • na życzenie zgodne z rozporządzeniami – ATEX

Wsparcie dla produktów Mayr

Skontaktuj się z nami